ADDRESS

ul.Nowodworska 64,
54-440 Wrocław

PHONE

733 877 905

Witamy w Skałce !

Wszystkie osoby do  18 r.ż. wraz z opiekunami korzystają ze wszystkich zajęć na „Skałce” BEZPŁATNIE

Dodatkowo, w Centrum ZAWSZE jest pracownik, który bezpłatnie się Państwem zajmie i zaasekuruje lub odpowiednio poinstruuje 🙂

kalendarz
Godziny otwarcia oraz grafik zajęć.  Strony z opisami poszczególnych zajęć. 

  

 

Na terenie Centrum obowiązuje obuwie zmienne.

Wspinanie dla wszystkich:

  1. Ze ścianki wspinaczkowej jednorazowo pod opieką Instruktora może korzystać wyłącznie 7 dzieci z opiekunami jeśli Ci nie potrafią asekurować; czas pobytu na ściance w takim wypadku wynosi 1 godzinę ( tj. 60 minut). Wejścia odbywają się cyklicznie o pełnych godzinach. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
  2. Osoby potrafiące asekurować partnera (np.podopiecznego) mogą korzystać ze ścianki przez cały czas jej otwarcia.
  3. Przed pierwszym skorzystaniem z usług Centrum należy złożyć pisemne oświadczenie – można je znaleźć w zakładce dokumenty.

Grupy zorganizowane:

Grupy zorganizowane to  np. szkoły, przedszkola  i inne jednostki publiczne. Przed pierwszym skorzystaniem z usług Centrum należy złożyć pisemne oświadczenie – można je znaleźć w zakładce dokumenty. oraz koniecznie skontaktować się z Koordynatorem Centrum w celu nawiązania współpracy.

Urodziny:

Centrum nie posiada w swojej ofercie organizacji urodzin.

Zapraszamy!